Promo ! Klik Ler..

Tuesday, July 15, 2008

Apakah Ukhuwwah Islamiyah Itu??
Ukhuwwah Islamiyah adalah satu kurnia, cahaya dan nikmat Ilahiyah yang dituangkan oleh Allah ke dalam hati hamba-Nya yang ikhlas, para Wali pilihan dan orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya. Dalam hubungan ini Allah berfirman :
"Seandainya engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya, tidaklah bisa engkau persatukan antara hati mereka, tetapi Allahlah yang mempersatukan antara mereka?"(QS Al-Anfal : 63).
"Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu, tatkala kamu bermusuh-musuhan, lalu Ia jinakkan antara hati-hati kamu, lantas dengan nikmat Allah kamu jadi bersaudara". (QS Al-Imran : 103)
Ukhuwwah adalah kekuatan iman dan spiritual yang melahirkan perasaan yang dalam terhadap kasih sayang, mahabbah (kecintaan), kemuliaan, dan rasa saling percaya sesama manusia yang terikat dengan akidah Islam, iman dan taqwa. Perasaan persaudaraan ini melahirkan sikap positif, seperti tolong-menolong, dan sikap mulia lainnya. Demikian pula persaudaraan ini dapat melahirkan sikap terhadap hal-hal negatif, seperti menjauhkan setiap yang membahayakan manusia, baik yang menyangkut diri, harta, kehormatan dan martabat manusia.
Oleh kerana itu Ukhuwwah Islamiyah adalah sifat yang menyatu dengan iman dan taqwa.Tidak ada Ukhuwwah tanpa iman, dan tak ada iman tanpa Ukhuwwah. Begitu juga tak ada persahabatan tanpa taqwa, dan tak ada taqwa tanpa persahabatan.
"Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertaqwa". (QS Al-Zukhruf : 67)
-WASSALAM-

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...